ukulele scales

C Enigmatic scale

ukulele
3
5
7
10
The C Enigmatic scale has the intervals I, ii, III, IV+, vi, vii, VII with notes C, C#, E, F#, G#, A#, B
Matching Chords: Caug C7+5 C7b5 C#m C#sus4 C#m7 E6 E Esus2 F#7